ВТОРА ВАКСИНА!
ВТОРАТА ваксина за всички членове на САС, които имат такава поставена на 08 Април, моля да бъдат в 09:30ч на 29 Април, четвъртък, улица “Съборна” № 5, ет III