ВАЖНО!
Осигурена е ваксина за всички настоящи членове на САС. Столична община със съдействието на РЗИ ще направят поставянето на ваксината (Phizer) чрез мобилна група на 08 Април, четвъртък от 10:00ч в офиса на САС.
На всички наши членове е пратен мейл и/или смс. Онези, които се отказват от ваксината ги молим да ни уведомят до 19:00ч на 05 Април, понеделник.