СВОБОДЕН АРТИСТИЧЕН СЪЮЗ / Union of Freelance Artists UFA

В цял свят движещата творческа сила в областта на изкуството и културата са свободните артисти. Дълго време бяхме пренебрегвани. Този съюз е нашата сила.

Становище на Свободен Артистичен Съюз (САС)

Дами и Господа управляващи,

Ние от САС разбрахме от медиите, че държавата, в лицето на Министерски съвет и Министерство на културата, след емоционално писмо, публикувано в социалните мрежи, е намерила средства, чрез които да окаже финансова помощ на част от свободните артисти, изявяващи се в областта на популярната музика.

Като адмирираме това решение, ние смятаме за свой дълг да попитаме:

Кое е законовото основание, на базата на което се прави това?

Свободните артисти в България не са в никакъв регистър. По наши данни обаче те са в пъти над 1000 човека. След като е намерено законово основание да се подкрепят свободни артисти в ситуацията на пандемия, в която не могат да упражняват професиите си, защо в момента една голяма част от тях остава извън полезрението на държавата?

Понятието “свободен артист” не изключва актьори, писатели, поети, музиканти в най-различни жанрове, включително такива изпълняващи класическа и симфонична музика, изпълнители, танцуващи артисти, текстописци, композитори, художници, фотографи, сценографи и т.н. В този смисъл бихме искали да знаем какви са принципите, които определят раздаването на помощи само и единствено към едни, а не към всички? Не следва ли просто да има принцип и стратегия, която да е приложима към съсловието като общност?

Като следствие от зададените въпроси неизменно идва и нуждата да се намери решение и на големия проблем – кога ще има държавна политика и закон за защита на културата и творците, особено при форсмажорни обстоятелства, когато по независещи от самите творци причини те са възпрепятствани да работят?

САС по никакъв начин не оспорва отпуснатата от правителството помощ към нашите колеги музиканти. Фокусът на нашето писмо е да се обърне внимание на цялото съсловие и да се обезпечи оцеляването на българската култура и нейните създатели и носители в цялост.

САС съществува само от два месеца. Нашите членове са публично известни и могат да бъдат лесно разпознати и видени на официалната ни страница. Те също се надяват да получат Вашето уверение и конкретни действия, гарантиращи оцеляването на българските свободни артисти. Защото много от тези хора на духа в момента са оставени на произвола на съдбата и не разполагат с никакви средства да работят, да живеят и да издържат семействата си.

Като съюз, представляващ една немалка част от свободните артисти на България, ние от САС настояваме за бърз, ясен и категоричен отговор и конкретни действия за спасяването на българската култура и нейните носители и създатели от Ваша страна!

8 Март 2021
София

www.ufabg.eu

Учредителите на САС са:

Игор Марковски

Асен Аврамов

Димитър Бакалов

Иван Димов

Искра Ангелова

Мария Касимова – Моасе

Силвия – Боряна Пунчева

Васил Стефанов

Симеон Владов

Какво означава понятието “Свободен артист” и кой може да членува в САС?
Най-често задавани въпроси към нас:

– Това е всеки един човек, който съзнателно се занимава с творчество в областта на изкуството и културата и се издържа предимно от това.
– Всеки, който е над 18 години може да бъде член.
– Как САС ще защитава правата ми и какви са те, ако съм член на САС?
да предлага правна грижа
– да намира финансова подкрепа за осъществяване на творчески проекти, както и за поддържане на своите членове в случаи на принудителна невъзможност те да упражняват професията си (какъвто е случаят с пандемията в момента).
– да се грижи за адекватно заплащане на творческия труд
– да подкрепя членовете си в намирането на програми за финансиране на проекти, както и да застава зад тях в случай на нужда
– Ще се опита да изпълнява ролята на мениджър или агент на своите членове в търсене на ангажименти, преговаряне за възнаграждения, логистична подкрепа
– да осъществява културен обмен с други европейски, национални или световни организации за своите членове

Стани член

ЗАЩО НАПРАВИХМЕ ТОЗИ СЪЮЗ?:

Симеон Владов:

Участвам в учредяването на САС, защото съм свободен артист от 25 години, запознат съм с проблемите на своите колеги на свободна практика и на всички останали артисти… Имам дълъг и, смея да твърдя, ценен опит плюс контакти, идеи и виждания, който искам да споделя с всички членове на САС, за доброто и просперитета на организацията…

Асен АВРАМОВ:

За да можем да влияем върху опазването и развитието на културата и изкуството в Република България в два аспекта – като подпомагаме:
а) законодателната власт за отстояване на важни за българската култура цели и перспективи
б) творците и изпълнителите в българската духовна култура и изкуство в тяхната творческа дейност и реализация

Мария КАСИМОВА – МОАСЕ:

Защото смислената политика се води в името на културата, а свободата е нейната най-чиста изява, която заслужава подкрепа, а не унижение.

Димитър БАКАЛОВ:

Защото от години културата и изкуството са набутани в ъгъла от едни безпросветни мутри. Защото настоящите творчески съюзи (ако не всичките, то повечето) са проводници на унищожителната държавна политика в областта на културата. Защото най-после трябва да има една организация, която да се противопостави на всичките безобразия извършвани спрямо хората на духа!

Искра АНГЕЛОВА:

Учредихме този съюз, защото развихме непоносимост към несправедливостта – вече толкова много години изкуството в България не е част от дневния ред нито на медиите, нито на политиците и това се отразява пряко върху качеството и смисъла на живота на хората тук, а ние, заедно с бъдещите членове на САС, искаме да можем освен да създаваме, да творим и да реализираме таланта си, и да имаме право на пряко участие с идеи в управлението на сектора – така щото талантливите хора на България – хората на изкуството – да не бъдат на дъното на социалната стълбица, натикани по ъглите, без право на глас, а да получават достойно възнаграждение, обич и защита, както това е навсякъде по света.

Боряна ПУНЧЕВА:

Като свободни артисти вярвам, че ни обединява желанието да отстояваме, както смисъла на нашето съществуване, така и човешкото си достойнство, което днес е подложено на сериозни изпитания.

Иван ДИМОВ:

Съществуващите организации в тази сфера създават усещането за казионност и прилагат подходи, които не кореспондират със съвременните критерии и тенденции на развитие в модерния свят. Необходими са нови и свежи идеи от хора със свободно мислене и ангажирани с културата и изкуството.

Васил СТЕФАНОВ:

Вярвам, че културата в България във всичките й аспекти има нужда от Ренесанс и ние трябва да помогнем това да се случи.

Игор МАРКОВСКИ:

Свободата е и право. Свободата на словото във всичките му измерения днес, тук и сега, липсва и е поставено на колене. Този съюз е и на свободните по дух творци, които искат да се чуе техният глас.

новини

– “Искра Ангелова и Симеон Владов в “АРТефир” – БНР” – тук

Виж всички новини