СВОБОДЕН АРТИСТИЧЕН СЪЮЗ / Union of Freelance Artists UFA

В цял свят движещата творческа сила в областта на изкуството и културата са свободните артисти. Дълго време бяхме пренебрегвани. Този съюз е нашата сила.

2305, 2021

Честит 24 Май на всички АРТИСТИ!

Честита награда на г-н Асен АВРАМОВ – “Златен век” – звезда – и грамота за значим принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност.

3103, 2021

ВТОРА ВАКСИНА!
ВТОРАТА ваксина за всички членове на САС, които имат такава поставена на 08 Април, моля да бъдат в 09:30ч на 29 Април, четвъртък, улица “Съборна” № 5, ет III

803, 2021

Становище на Свободен Артистичен Съюз (САС)

Дами и Господа управляващи,

Ние от САС разбрахме от медиите, че държавата, в лицето на Министерски съвет и Министерство на културата, след емоционално писмо, публикувано в социалните мрежи, е намерило средства, чрез които да окаже финансова помощ на част от свободните артисти, изявяващи се в областта на популярната музика.

Като адмирираме това решение, ние смятаме за свой дълг да попитаме:

  • Кое е законовото основание, на базата на което се прави това?
  • Свободните артисти в България не са в никакъв регистър. По наши данни обаче те са в пъти над 1000 човека. След като е намерено законово основание да се подкрепят свободни артисти в ситуацията на пандемия, в която не могат да упражняват професиите си, защо в момента една голяма част от тях остава извън полезрението на държавата?
  • Понятието “свободен артист” не изключва актьори, писатели, поети, музиканти в най-различни жанрове, включително такива изпълняващи класическа и симфонична музика, изпълнители, танцуващи артисти, текстописци, композитори, художници, фотографи, сценографи и т.н. В този смисъл бихме искали да знаем какви са принципите, които определят раздаването на помощи само и единствено към едни, а не към всички? Не следва ли просто да има принцип и стратегия, която да е приложима към съсловието като общност?
  • Като следствие от зададените въпроси неизменно идва и нуждата да се намери решение и на големия проблем – кога ще има държавна политика и закон за защита на културата и творците, особено при форсмажорни обстоятелства, когато по независещи от самите творци причини те са възпрепятствани да работят?
  • САС по никакъв начин не оспорва отпуснатата от правителството помощ към нашите колеги музиканти. Фокусът на нашето писмо е да се обърне внимание на цялото съсловие и да се обезпечи оцеляването на българската култура и нейните създатели и носители в цялост.
  • САС съществува само от два месеца. Нашите членове са публично известни и могат да бъдат лесно разпознати и видени на официалната ни страница. Те също се надяват да получат Вашето уверение и конкретни действия, гарантиращи оцеляването на българските свободни артисти. Защото много от тези хора на духа в момента са оставени на произвола на съдбата и не разполагат с никакви средства да работят, да живеят и да издържат семействата си.

Като съюз, представляващ една немалка част от свободните артисти на България, ние от САС настояваме за бърз, ясен и категоричен отговор и конкретни действия за спасяването на българската култура и нейните носители и създатели от Ваша страна!

8 Март 2021
София